محاسبه میزان مصرف برق تابلو روان

میزان مصرف برق تابلو روان

آیا در میزان مصرف تابلو LED روان دچار تردید هستید با ما همراه باشید تا به طور کامل شما را برای اندازه گیری جریان هر تابلو و استفاده از منبع تغذیه با آمپر مناسب راهنمایی کنیم. ولتاژ مورد نیاز ماژول ها 5ولت میباشد و برای همین باید از منبع 220>5 استفاده کرد که در بازار[…]